Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) là cơ quan duy nhất thực hiện viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua 3 hình thức hợp tác: Hợp tác kỹ thuật, Hợp tác vốn vay và Viện trợ không hoàn lại.

Mục tiêu của JICA là góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các nước đang phát triển, tăng cường hợp tác quốc tế của Nhật Bản. Để đạt mục tiêu này, JICA thực hiện thông qua việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của Nhật Bản với các nước đang phát triển.

JICA hiện nay được thành lập ngày 1 tháng 10 năm 2003 và tiền thân của JICA là một tổ chức công thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản được thành lập năm 1974.

Tại Việt Nam, một trong những ưu tiên hợp tác chính của JICA là cung cấp năng lượng ổn định. Là nhà tài trợ lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong lĩnh vực đầu tư các dự án nguồn điện, JICA tiếp tục tập trung hỗ trợ EVN trong các lĩnh vực: Tăng cường năng lực cấp điện thông qua các dự án nhà máy phát điện và xây dựng mạng lưới truyền tải và phân phối điện, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ duy tu, bảo dưỡng các cơ sở điện lực, xây dựng và phổ biến tiêu chuẩn kỹ thuật điện, tiêu chuẩn an toàn, tăng cường cơ chế quản lý môi trường thông qua việc giới thiệu các kỹ thuật môi trường tiên tiến... Bên cạnh đó là đảm bảo cung cấp ổn định năng lượng thô; khuyến khích tiết kiệm năng lượng và xây dựng chính sách năng lượng tổng hợp.


  • 08/12/2014 04:55
  • BBT
  • 0 nhận xét


Tin liên quan


Gửi nhận xét