Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và xe điện

Trong thời gian tới, Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và xe điện.

Theo một thông cáo mới của Nhà Trắng, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cùng các lãnh đạo chính phủ và tổ chức ở Việt Nam nhất trí về tầm quan trọng của việc chống khủng hoảng khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu và hợp tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch.

Cụ thể, về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và xe điện, Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam II (V-LEEP II). Đây là một dự án được triển khai trong 5 năm trị giá 36 triệu USD của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang một nền tảng sản xuất, tiêu thụ năng lượng sạch, an toàn và định hướng thị trường hệ thống năng lượng.

Dự án sẽ hoạt động để cải thiện quy hoạch năng lượng của chính phủ, tăng cường cạnh tranh để khuyến khích khu vực tư nhân Hoa Kỳ tham gia vào cung cấp dịch vụ năng lượng cũng như tăng cường hệ thống năng lượng sạch.

Dự án sẽ giúp Việt Nam mở rộng quy mô áp dụng xe máy điện và thực hiện cơ chế thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) cho phép các doanh nghiệp mua điện trực tiếp từ những công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo.

Link gốc


  • 26/08/2021 02:45
  • Nguồn: https://nangluongsachvietnam.vn/
  • 891