Infographic: Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc của EVN có gì đặc biệt?

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có Quyết định số 41-QĐ/TWĐTN-CNĐT ngày 09/01/2023 về việc công nhận 8 "Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022". Trong đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có 1 công trình được công nhận. Công trình này có gì đặc biệt?

 


  • 17/02/2023 10:00
  • Trần Hiếu - H. Hòa
  • 3406