Giá thị trường điện vẫn duy trì ở mức cao

Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 (từ ngày 29/5 - 11/6), giá thị trường điện duy trì ở mức cao do hệ thống điện tiếp tục khai thác cao nguồn cung từ nhiệt điện than và tuabin khí.

Cụ thể, giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện trong tuần từ 29/5 - 4/6 là 1.173 đồng/kWh (chưa gồm tổn thất trên hệ thống điện), sau đó giảm nhẹ vào tuần tiếp theo (từ ngày 5 - 11/6) xuống còn 1.090 đồng/kWh.

Còn giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.


  • 20/06/2017 03:00
  • Nghi Viên
  • 10246