“Ghi điểm” với khách hàng sử dụng điện

Qua khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2015 cho thấy, 5 tổng công ty điện lực thuộc EVN đều được khách hàng “chấm” bình quân trên 7 điểm. Mức điểm này đã thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ của khách hàng đối với các dịch vụ kinh doanh điện năng của EVN.

Cụ thể, các đơn vị tư vấn độc lập (Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Quốc Việt) đã tiến hành khảo sát trên 2 nhóm đối tượng là khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt trên toàn quốc.

7 tiêu chí được đưa ra để khách hàng đánh giá gồm: Cung cấp điện, thông tin đến khách hàng, hóa đơn tiền điện, dịch vụ khách hàng, hình ảnh kinh doanh, nhận thức về giá điện và đồng thuận xã hội.

Kết quả bình quân, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đạt 8,00 điểm; Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) được khách hàng chấm 7,21 điểm; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đạt 7,11 điểm; Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 7,06  điểm và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đạt 7,00 điểm.

Ở cấp công ty điện lực, trong toàn Tập đoàn có 73 công ty được khách hàng thể hiện sự hài lòng với mức đánh giá bình quân đạt từ trên 7 điểm.

Theo nhận định của Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Quốc Việt, mức điểm 7/10 được coi là mốc điểm thể hiện sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ ngành Điện.

Kết quả khảo sát cũng thể hiện, năm 2015, EVN “ghi điểm” với khách hàng qua nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng. Việc đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, cùng sự chuyển biến về chất lượng dịch vụ, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, tri ân khách hàng... đã giúp khách hàng hiểu và đồng thuận hơn với EVN.

Dựa trên kết quả khảo sát mong muốn của khách hàng, trong thời gian tới, các công ty điện lực sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ kinh doanh, chú trọng nâng cao năng lực và thái độ nhân viên giao tiếp khách hàng, đơn giản hóa các thủ tục cấp điện, kịp thời thông tin đến khách hàng về giá điện, lịch cắt điện... Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông để tạo sự cảm thông và đồng thuận của khách hàng và xã hội với ngành Điện.

Từ năm 2013, EVN chính thức thuê các công ty tư vấn độc lập để đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Kết quả: Điểm độ hài lòng của khách hàng bình quân trong toàn EVN tăng dần qua theo thời gian.

Cụ thể, điểm bình quân mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện toàn EVN năm 2015 là 7,27/10 điểm, tăng 0,38 điểm so với điểm bình quân năm 2014 (6,9 điểm), và tăng 0,82 điểm so với năm 2013 (6,45 điểm).

 


  • 17/05/2016 03:19
  • Minh Hạnh