EVNSPC và quá trình chuyển đổi số: Làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng

"Xây dựng các chính sách chuyển đổi số, sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm ý tưởng, công nghệ mới một cách có kiểm soát; hình thành văn hóa chấp nhận và thử nghiệm đổi mới sáng tạo, làm điểm, làm nhanh sau đó đánh giá và nhân rộng; thúc đẩy đổi mới, phát triển sáng tạo” - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) Nguyễn Phước Đức chia sẻ về lộ trình chuyển đổi số và cách làm của Tổng công ty.

Nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết

 

Lộ trình chuyển đổi số của EVNSPC trong giai đoạn 2021 - 2025:

- Giai đoạn 2021 - 2022: Xây dựng văn hoá số, thực hiện chuyển đổi số ở một số hoạt động nghiệp vụ để giải quyết các bài toán hiện tại và xây dựng các nền tảng cơ bản phục vụ chuyển đổi số phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của EVN.

- Giai đoạn 2023 - 2025:

+ Triển khai chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động nghiệp vụ;

+ Nghiên cứu một số dịch vụ mới phục vụ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng ngày càng cao và hiệu quả tốt nhất.

Năm 2021, với chủ đề “Tích cực tham gia chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và nâng cao công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”, EVNSPC đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết và có những bước khởi động tích cực.

Ông Nguyễn Phước Đức cho biết, Tổng công ty đang và sẽ tiếp tục tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những tiến bộ của CNTT, viễn thông dùng riêng và số hóa để vượt qua những thách thức, thúc đẩy một EVNSPC đổi mới, sáng tạo. Tổng công ty đã tập trung vào 3 lĩnh vực: xây dựng văn hoá số; hoạt động nghiệp vụ; nâng cao năng lực hạ tầng phục vụ chuyển đổi số.

Những năm qua, hầu hết các lĩnh vực hoạt động của EVNSPC đã được ứng dụng phần mềm dùng chung thống nhất ở các cấp trong toàn Tổng công ty. EVNSPC có hạ tầng viễn thông dùng riêng với hệ thống cáp quang tốc độ cao và các thiết bị truyền dẫn (hơn 1.000 thiết bị và 14.000km cáp quang). Hệ thống viễn thông tự cung cấp được trên 95% dịch vụ phục vụ điều hành hệ thống điện và điều hành sản xuất - kinh doanh.

Đối với hạ tầng công nghệ thông tin, hiện EVNSPC đang vận hành khai thác hệ thống DC và DR. Hệ thống mạng WAN kết nối đến tất cả đơn vị cấp 4. Hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống lưới cáp quang, thiết bị truyền dẫn phục vụ kết nối các trạm biến áp 110kV, 220kV về các trung tâm điều khiển xa và về Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã triển khai thành công các ứng dụng dùng chung có tính liên kết, tích hợp của EVN theo lộ trình, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của EVNSPC. Tổng công ty đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống giám sát hạ tầng CNTT, viễn thông dùng riêng, làm công cụ nâng cao năng lực của công tác tham mưu quản lý điều hành về ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ ở các cấp trong toàn Tổng công ty…

Trong lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ khách hàng, Tổng công ty đã thúc đẩy các dịch vụ điện trực tuyến, trong đó chuyển đổi toàn bộ hình thức thu tiền điện tại nhà, thu tiền điện trực tiếp tại cơ sở sử dụng điện sang hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; tăng cường tỷ lệ khách hàng cài đặt và sử dụng App chăm sóc khách hàng của EVNSPC, Zalo… nhằm giúp khách hàng sử dụng các dịch vụ một cách thuận lợi, nhanh chóng, chuẩn xác và an toàn, đặc biệt phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức khẳng định: “EVNSPC đang ở giai đoạn “đổi mới và thích ứng” của quá trình chuyển đổi số, giúp gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, đồng thời nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng”.

Khai thác, vận hành hiệu quả lưới điện là một trong những “đích đến” của công tác chuyển đổi số.

Bài bản, đúng lộ trình

Theo ông Nguyễn Phước Đức, giai đoạn 2021-2022 tính đến năm 2025, EVNSPC đã lựa chọn chuyển đổi số với 5 trọng tâm, nhằm nâng cao năng lực quản lý và khai thác vận hành hiệu quả lưới điện; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; nâng cao năng lực quản lý dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; nâng cao năng lực quản trị nội bộ; nâng cao năng lực hạ tầng viễn thông, ứng dụng các nền tảng công nghệ số… Để đạt được mục tiêu đề ra, EVNSPC đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể như: lấy khách hàng làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến; kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tự động hóa các quy trình nội bộ và với khách hàng, đối tác...

Một trong những giải pháp đáng chú ý là triển khai thành công các ứng dụng dùng chung có tính liên kết, tích hợp của EVN theo lộ trình, đồng thời nghiên cứu xây dựng các phần mềm đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của EVNSPC. Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống giám sát tổng thể hạ tầng CNTT, viễn thông dùng riêng làm công cụ nâng cao năng lực cho công tác tham mưu quản lý điều hành về ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ ở các cấp trong toàn EVNSPC; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cấp đáp ứng tính sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022.

Theo đánh giá, đến nay, công tác chỉ đạo điều hành của Tổng công ty đã đúng định hướng, lộ trình EVN giao; các nhiệm vụ đã được xây dựng cụ thể và đang tổ chức triển khai theo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, EVNSPC cũng phải đối mặt với không ít thách thức như: Thiếu hụt cán bộ kỹ thuật cao về CNTT, tự động hóa có năng lực nghiên cứu, tiếp nhận các nền tảng công nghệ mới; cơ chế khuyến khích về lương cho kỹ sư CNTT trong doanh nghiệp Nhà nước khó thu hút được nhân lực chất lượng cao... Ngoài ra, chi phí cho thay đổi công nghệ, thay đổi dây chuyền sản xuất, thay đổi hệ thống quản lý, con người, hệ thống đào tạo là rất lớn, trong khi đơn vị vẫn còn thiếu hụt kinh phí cho xây dựng phát triển các nguồn điện mới…

Ông Nguyễn Phước Đức cho hay, EVNSPC đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT và viễn thông dùng riêng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cấp, đáp ứng tính sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia CNTT, an toàn thông tin chất lượng cao, làm chủ trong công tác vận hành, triển khai các ứng dụng, tiến tới làm chủ về công nghệ. Với bước đi bài bản, làm điểm, làm nhanh sau đó đánh giá và nhân rộng, Tổng công ty quyết tâm sẽ thực hiện chuyển đổi số thành công theo đúng lộ trình.

5 trọng tâm chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022:

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đổi mới, cải tiến quy trình quản lý và vận hành hệ thống điện;

- Thiết kế trải nghiệm nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng tương tác trên các kênh kỹ thuật số, tăng cường phân tích để thấu hiểu khách hàng;

- Cải tiến quy trình, tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản trị và ra quyết định dựa trên dữ liệu;

- Xây dựng lực lượng lao động có hiểu biết, ý thức và kỹ năng kỹ thuật số;

- Xây dựng một hệ sinh thái số mạnh mẽ, linh hoạt, tăng cường tối đa các dịch vụ, dữ liệu dùng chung, tăng cường an ninh bảo mật.


  • 24/12/2021 01:42
  • Hải Yến - Đình Hoàng
  • 3938