Hơn 1.000 cán bộ công nhân viên EVN tham gia tập huấn an toàn giao thông

Ngày 23/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức tập huấn an toàn giao thông theo hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối đến gần 1.000 điểm cầu với hơn 1.000 cán bộ công nhân viên tham gia.

Tham dự buổi tập huấn có ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN, ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại hội nghị

Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 được Hội đồng thành viên EVN phê duyệt tại Nghị quyết số 151/NQ-HĐTV ngày 08/4/2021, trong đó đặt ra mục tiêu giảm 30% tần suất tai nạn giao thông chết người so với giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai thực hiện Nghị quyết này, EVN cũng đã bổ sung nội dung an toàn giao thông trong Quy định về công tác an toàn, ban hành theo Quyết định 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021. 

Để nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, cũng như kỹ năng phòng tránh tai nạn cho người lao động khi tham gia giao thông, EVN phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Vụ An toàn giao thông, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho CBNV.

Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại hội nghị

Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao EVN đã chủ động xây dựng phương án an toàn giao thông trong toàn tập đoàn, phổ biến cho CBCNV. 

Cũng theo ông Khuất Việt Hùng, EVN là một trong số ít các doanh nghiệp tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ động tổ chức phổ biến các quy định về an toàn giao thông cho CBNV. Ông Khuất Việt Hùng đề nghị EVN thí điểm xây dựng mô hình nhà máy an toàn giao thông, công trình xây dựng an toàn giao thông, đơn vị an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ cùng vào cuộc hỗ trợ EVN vấn đề này.

Các đại biểu dự hội nghị theo hình thức trực tuyến

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao đổi thông tin về tình hình tai nạn giao thông đường bộ trong nước, các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ. Đại diện Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) trình bày một số quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Đại diện Viện Chiến lược và Phát triển GTVT trao đổi các kỹ năng phòng, tránh tai nạn khi tham gia giao thông đường bộ.