EVNSPC trả tiền mua điện mặt trời mái nhà cho hơn 4.000 khách hàng

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đến hết tháng 7/2020, EVNSPC đã thanh toán cho 4.159 khách hàng bán điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), với sản lượng thanh toán là 93,34 triệu kWh, tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là hơn 212,7 tỷ đồng.

Nhiều khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam đã lắp đặt và đăng ký bán điện mặt trời mái nhà cho EVNSPC.

Riêng trong 7 tháng năm 2020, EVNSPC đã thanh toán số tiền cho khách hàng là 104,4 tỷ đồng, tương đương sản lượng điện là 44,71 triệu kWh.

Tính đến hết tháng 7/2020, đã có 8.781 khách hàng ký kết biên bản lắp đặt công tơ 2 chiều hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), với tổng công suất lắp đặt 247,7 MWp, đạt 71% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao năm 2020. Riêng trong tháng 7, EVNSPC và các đơn vị đã ký biên bản lắp đặt công tơ 2 chiều cho 2.246 khách hàng, với tổng công suất lắp đặt là 57,3 MWp.

Lũy kế 7 tháng năm 2020, tổng sản lượng ĐMTMN phát lên lưới đạt 155,84 triệu kWh.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các tỉnh thành khu vực phía Nam có số giờ nắng trung bình hàng năm khá cao, khoảng 2.000 - 2.600 giờ/năm, có tiềm năng rất lớn về phát triển ĐMTMN. Phát triển loại hình năng lượng này vừa đảm bảo tự chủ về nguồn điện, vừa góp phần giảm gánh nặng cho lưới điện quốc gia.

- Tính đến hết tháng 7/2020, có 51 nhà máy điện mặt trời đã đóng điện, đi vào vận hành tại khu vực phía Nam, với tổng công suất lắp đặt là 156,1 MWp.

- Trên 1,93 tỷ kWh là sản lượng đóng góp của các nhà máy điện mặt trời phía Nam trong 7 tháng năm 2020, chiếm 4,35% tổng sản lượng điện toàn hệ thống điện miền Nam.


  • 11/08/2020 02:08
  • Huy P.
  • 16227