EVNSPC mua lại hơn 7,5 triệu kWh từ điện mặt trời áp mái của khách hàng

Đây là thông tin đến hết tháng 7/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về điện mặt trời áp mái tại 21 tỉnh, thành miền Nam.

Ảnh minh họa

Cụ thể, có 4.817 khách hàng đã được EVNSPC lắp đặt công tơ 2 chiều, bao gồm 2.840 công tơ 1 pha và 1.977 công tơ 3 pha.

Tổng công suất điện mặt trời áp mái của khách hàng đạt 109.229 kWp, vượt 113% kế hoạch mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao EVNSPC (95.000 kWp).

Ngoài ra, EVNSPC cũng đang tiếp tục lắp đặt điện mặt trời áp mái tại các mái nhà văn phòng của các đơn vị trực thuộc.

Đến hết tháng 7/2019, Tổng công ty đã thực hiện đầu tư lắp đặt tại 179 vị trí với tổng công suất 7.369 kWp, trong đó có 167 vị trí (công suất 6.884 kWp) đã đưa vào vận hành.