EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 24/11. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) và các đơn vị trực thuộc sẽ tăng cường lực lượng ứng trực để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ họp.

Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, EVNHANOI sẽ không cắt điện để sửa chữa lưới điện cấp cho các điểm phục vụ kỳ họp. Các đơn vị tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ; bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng trong tình huống sự cố xảy ra.

Một số trọng điểm như Tòa nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình, Trụ sở Văn Phòng Quốc hội, Nhà khách Quốc hội, Nhà khách Trung ương, Khách sạn La Thành và Nhà khách Quân đội đều được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện, bộ lưu điện dự phòng.

Trước đó, Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội đã kiểm tra toàn bộ các trạm biến áp và đường dây 110 kV cấp cho các trạm trọng điểm. Đối với các công ty điện lực, đặc biệt là Công ty Điện lực Ba Đình, Hoàn Kiếm cũng đã rà soát toàn diện các trạm biến áp, trạm cắt, trạm trung gian; các đường dây trung, hạ thế. 


  • 23/10/2017 10:08
  • Hoa Việt Cường