EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

  • 23/10/2017

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 24/11. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) và các đơn vị trực thuộc sẽ tăng cường lực lượng ứng trực để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ họp.

Chi tiết...


Tăng cường ứng trực, đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

  • 17/10/2016

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 22/11/2016 tại Hà Nội. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng phương án đảm bảo điện, tổ chức diễn tập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng công ty để đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ họp.

Chi tiết...