EVNHANOI: Đảm bảo điện phục vụ kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô

Phục vụ các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016), Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã tiến hành kiểm tra toàn diện các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các trọng điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

EVNHANOI sẽ không cắt điện để sửa chữa lưới điện cao, trung, hạ áp trong ngày 10/10/2016 và trong thời gian tổng duyệt, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đảm bảo điện an toàn liên tục và có dự phòng cho các địa điểm diễn ra các hoạt động văn hoá.

Những địa điểm đặc biệt quan trọng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND Thành phố, các cơ quan Văn hoá - Thể thao - Chính quyền các cấp quận, huyện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, các cơ quan thông tin đại chúng đều được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng.

EVNHANOI đã tiến hành kiểm tra toàn diện các trạm, đường dây 110 kV, đặc biệt tăng cường kiểm tra các trạm, đường dây cấp điện cho các trọng điểm, bố trí trực tăng cường, trực tại các trạm biến áp trung gian trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Các công ty điện lực đều bố trí lực lượng ứng trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm, đồng thời chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng và các máy phát điện, hợp bộ lưu động sẵn sàng dự phòng xử lý sự cố. 


  • 03/10/2016 03:35
  • Hoa Việt Cường