EVNGENCO2 thành lập các Tổ công tác đảm bảo cung ứng điện

Với mục tiêu đảm bảo độ khả dụng các tổ máy, không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố lặp lại; không để thiếu nhiên liệu và bám sát tình hình tại đơn vị trong cao điểm mùa khô năm 2024, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) quyết định thành lập các Tổ công tác đảm bảo cung ứng điện tại Công ty Cổ Phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại và giao các phó tổng giám đốc EVNGENCO2 thường trực theo dõi, giám sát.

 

Ban Lãnh đạo EVNGENCO2 trao Quyết định thành lập Tổ công tác đảm bảo cung ứng điện tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Theo đó, các tổ công tác sẽ hỗ trợ, giúp việc cho Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị EVNGENCO2 giao nhóm người đại diện tại 02 đơn vị; thu thập thông tin, tổng hợp, đánh giá và đề xuất các giải pháp để Tổ trưởng báo cáo Hội đồng quản trị EVNGENCO2, Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện xem xét chỉ đạo Nhóm người đại diện tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Lãnh đạo EVNGENCO2 cho biết, trước tình hình cấp bách hiện nay, Tổ công tác đảm bảo cung ứng điện cần tập trung nhân lực xử lý các vấn đề, vụ việc ngắn hạn và lâu dài để hạn chế tối đa việc gián đoạn nhiệm vụ cung ứng điện. 

Ông Trần Phú Thái – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 cũng chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đến các về tình hình hết sức khó khăn và cấp bách hiện nay; đoàn kết, nỗ lực tập trung tối đa thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đảm bảo công tác cung ứng điện mùa khô năm 2024; Khẩn trương thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng, sửa chữa lớn  đúng tiến độ và chất lượng đặt ra; Đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, quy trình để vận hành các tổ máy phát điện an toàn, tin cậy và ổn định; Tạo mọi điều kiện trong công tác để các Phó Tổng Giám đốc và Tổ công tác đảm bảo cung ứng điện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ”.

Trước đó, ngày 29/2/2024, EVNGENCO2 đã thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện, đồng thời liên tục đề ra nhiều giải pháp cho các nhà máy điện, đặc biệt là các nhà máy tại khu vực miền Bắc. Hiện nay, tại khu vực miền Bắc, EVNGENCO2 đang quản lý vận hành 3 nhà máy điện, bao gồm: Nhiệt điện Hải Phòng; Nhiệt điện Phả Lại và Thủy điện Trung Sơn.


  • 26/03/2024 04:26
  • Ngọc Mai - Xuân Tùng - Trung Kiên
  • 2317