EVNGENCO 2 đang từng bước ổn định theo mô hình công ty cổ phần

13:33 | 11/01/2022 | 3.353 lượt xem

Đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn vốn của Nhà nước tại EVNGENCO 2, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số,… Đó là một số kết quả nổi bật mà Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO 2) đạt được trong năm 2021.

Chi tiết...


Tổng công ty Phát điện 2 ủng hộ 3 tỷ đồng cho thành phố Cần Thơ

15:50 | 10/09/2021 | 25.659 lượt xem

Chiều 10/9, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết...


Tổng công ty Phát điện 2 ủng hộ 3 tỷ đồng cho thành phố Cần Thơ

15:50 | 10/09/2021 | 25.659 lượt xem

Chiều 10/9, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết...


Tổng công ty Phát điện 2 ủng hộ 3 tỷ đồng cho thành phố Cần Thơ

15:50 | 10/09/2021 | 25.659 lượt xem

Chiều 10/9, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chi tiết...


Ngành Điện chuyển mình nhìn từ mô hình cổ phần hóa EVNGENCO 2

10:29 | 13/07/2021 | 5.519 lượt xem

Điện là một ngành có ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng quốc gia, do đó công tác cổ phần hóa tại các công ty trong lĩnh vực này khá khó khăn. Tuy nhiên thời gian gần đây, quyết tâm đẩy mạnh cổ phần hóa tại các doanh nghiệp ngành Điện, điển hình là Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã cho thấy...

Chi tiết...


Khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ (Bình Phước)

16:21 | 08/01/2021 | 4.316 lượt xem

Sáng 8/1, tại tỉnh Bình Phước, Công ty Cổ phần (CTCP) Thuỷ điện Thác Mơ (thuộc Tổng công ty Phát điện 2 - EVNGENCO2) tổ chức Lễ kỷ niệm 26 năm ngày Truyền thống và khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ (công suất 50MWp).

Chi tiết...