EVNGENCO 1 hoàn thành nhiều hạng mục đầu tư xây dựng

Tính đến hết tháng 9/2016, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng với tổng giá trị 13.945 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm 2016.

Trong đó, EVNGENCO1 đã hoàn thành được nhiều hạng mục công việc quan trọng. Tiêu biểu như các tổ máy thuộc Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đã được đưa vào phát điện thương mại từ tháng 1/2016. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 với tổ máy số 1 đã hòa đồng bộ và đốt than lần đầu vào ngày 29/09, tổ máy số 2 đã đủ điều kiện để đốt lò lần đầu bằng dầu vào đầu tháng 10. 

Tại Dự án Cảng nhập than Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, đến hết tháng 9/2016, EVNGENCO 1 đã hoàn thành công tác thi công nạo vét luồng tới cao độ -6,5m. Hiện, công tác nạo vét đến cao độ -9,5m đang được tiếp tục, dự kiến đến tháng 2/2017 sẽ hoàn thành.

Với các dự án khác do EVNGENCO1 được giao triển khai gồm Dự án điện gió Bến Tre, Dự án Điện mặt trời trên mặt hồ Thủy điện Đồng Nai 4, hiện tại đơn vị tư vấn đang lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và làm việc với địa phương về các thủ tục cấp phép đầu tư.

Trong 3 tháng cuối năm, EVNGENCO1 sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Cụ thể: Hoàn thành công tác thử nghiệm và đưa Tổ máy 1 dự án Duyên Hải 3 vào vận hành thương mại trong tháng 12/2016; chạy thử nghiệm Tổ máy 2 dự án Duyên Hải 3, đảm bảo tiến độ thử nghiệm của tổ máy, đảm bảo đến tháng 2/2017 tổ máy 2 có thể được đưa vào vận hành thương mại; đảm bảo tiến độ thi công dự án Duyên hải 3 mở rộng. Đồng thời, EVNGENCO 1 cũng đảm bảo tiến độ dự án Đa Nhim mở rộng; hoàn thành công tác quyết toán giai đoạn cuối của các dự án: Nhiệt điện Uông Bí mở rộng và Uông Bí mở rộng 2, Thủy điện Bản Vẽ, Sông Tranh 2...


  • 07/10/2016 04:08
  • N.Hương