Đóng điện dự án treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Hòa Khánh – Huế

Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) vừa tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành công trình treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Hòa Khánh – Huế sau thời gian thi công khẩn trương.

Đường dây 220 kV Hòa Khánh – Huế dài 82 km đi qua quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng), huyện Phú Lộc, Hương Thủy, TP Huế (Thừa Thiên Huế), được thiết kế 2 mạch (đã đóng điện mạch 1 ngày 15/7/2002). Đây là một trong những dự án truyền tải điện thuộc công trình năng lượng cấp 1, được thiết kế để kết nối các nhà máy thủy điện trên khu Tây Quảng Nam, Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng để cấp điện cho 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ngoài ra đường dây này còn có thể kết nối với Nhà máy Thủy điện A Lưới, Hương Điền, Bình Điền (Thừa Thiên Huế), Nhà máy Thủy điện Rào Quán, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị.

Ngoài việc treo 82 km đường dây 220 kV mạch 2, PTC2 đã triển khai lắp đặt thêm 30 chống sét van trên mạch 2 đường dây, xây dựng mới một ngăn lộ 220 kV ngoài trời tại trạm biến áp 220 kV Hòa Khánh và trạm biến áp 220 kV Huế.

Công trình có tổng mức đầu tư 106 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư và giao Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) thay mặt chủ đầu tư triển khai dự án treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Hòa Khánh – Huế.

Việc hoàn thành dự án treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Hòa Khánh – Huế sẽ tăng cường liên kết lưới điện 220 kV các tỉnh ven biển miền Trung, tăng khả năng liên kết phía 220 kV của Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng và Trạm biến áp 500 kV Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đồng thời tăng cường truyền tải công suất từ Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng ra Trạm biến áp 220 kV Huế, Đông Hà, đáp ứng tiêu chí n-1, giảm đáng kể tổn thất công suất trên lưới điện truyền tải và đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa trong những năm tới.


  • 19/09/2016 02:56
  • Quang Thắng