EVNGENCO 1 cán đích nhiều mục tiêu quan trọng năm 2019

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Lần lượt từ trái sang phải: Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Nguyễn Hữu Thịnh đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho rằng, năm 2019 là năm EVNGENCO 1 đạt được kết quả SXKD nổi bật nhất kể từ khi thành lập Tổng công ty (năm 2013). Trong bối cảnh khó khăn về tình hình thủy văn, nhiên liệu cho sản xuất điện, CBCNV Tổng công ty đã nỗ lực sản xuất đạt khoảng 37,54 tỷ kWh, vượt 15,7% so với sản lượng năm 2018. 

Giai đoạn 2016 - 2019, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty tăng trưởng mạnh qua từng năm. Năm 2019, sản lượng điện sản xuất tăng trưởng 58% so với năm 2016. Qua đó, đóng góp to lớn để Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2019.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tại hội nghị

EVNGENCO 1 đã nghiêm túc thực hiện việc vận hành các tổ máy an toàn, tin cậy, gắn với bảo vệ môi trường. Tổng công ty cùng các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) đã xử lý, tiêu thụ tro xỉ, “xanh hóa” các bãi thải xỉ. Các NMNĐ đều có hệ thống quan trắc tự động, liên tục và được bổ sung thiết bị lấy mẫu tự động nước tuần hoàn, nước làm mát theo quy định.

Năm 2019, EVNGENCO 1 sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Hoạt động SXKD điện lãi vượt chỉ tiêu Tập đoàn giao. Tổng lợi nhuận của Công ty mẹ và công ty con, liên kết EVNGENCO1 (chưa phân bổ chênh lệch tỷ giá) dự kiến thực hiện năm 2019 là 938 tỷ đồng.

Tổng công ty cũng đã tăng cường ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành các các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV.

Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Nguyễn Hữu Thịnh báo cáo kết quả SXKD của Tổng công ty năm 2019

Sẵn sàng vận hành các tổ máy ở mức huy động cao năm 2020

Nhấn mạnh nhiệm vụ được Chính phủ giao năm 2020 về đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống, Chủ tịch HĐTV EVN chỉ đạo, EVNGENCO 1 cần nâng cao độ khả dụng của các tổ máy, sẵn sàng trước yêu cầu huy động cao của hệ thống. Các tồn tại trong công tác vận hành như: suất tiêu hao nhiên liệu, suất tiêu hao nhiệt cao..., cần được khẩn trương khắc phục.

Đồng thời, Tổng công ty cần chủ động về nhiên liệu than cho phát điện, đảm bảo có dự phòng; nâng cao năng lực bốc dỡ than tại Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (bên phải) và Duyên Hải 3 (bên trái) thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, EVNGENCO 1 đã sản xuất vượt kế hoạch được giao trong năm 2019 - Nguồn ảnh: ĐVCC

Cùng đó, Tổng công ty cũng cần chú trọng thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình điện, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Với công tác cổ phần hoá, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu EVNGENCO 1 cần thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Đẩy mạnh ứng dụng thành quả cuộc CMCN 4.0 để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động; triển khai các giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016- 2020 theo chủ đề năm của Tập đoàn – đây cũng là nhiệm vụ được Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nhấn mạnh đối với Tổng công ty Phát điện 1.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 đã tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và cho biết, toàn thể CBCNV Tổng công ty sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao trong năm 2020.

Một số mục tiêu, chỉ tiêu SXKD của EVNGENCO 1 trong năm 2020:

 • Sản lượng điện sản xuất năm 2020 dự kiến 43 tỷ kWh, tăng 14,7% so với ước thực hiện 2019.
 • Đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho sản xuất điện (có dự phòng phát với phương án cao).
 • Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các dự án nguồn điện đang triển khai và công tác chuẩn bị đầu tư các dự án.
 • Tổng giá trị đầu tư xây dựng dự kiến: 12.350.194 triệu đồng
 • Tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh có hiệu quả.
 • Thực hiện chủ đề năm 2020 của EVN ”Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016-2020”.
 • Hoàn thành công tác Cổ phần hóa theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, tăng cường quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững Tổng công ty Phát điện 1, hướng tới mô hình công ty cổ phần đại chúng.


 • 31/12/2019 05:33
 • M.Hạnh
 • 6529