EVNNPC thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc

Đó là khẳng định của ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kết hoạch năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Hội nghị diễn ra sáng 30/12, tại Hà Nội.

Đạt nhiều kết quả tốt

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân biểu dương công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVNNPC trong năm 2019 đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Đặc biệt, ở khu vực miền Bắc, phần lớn khách hàng còn có thói quen sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ, tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của EVNNPC đã đạt 45,86%, vượt 5,86% kế hoạch EVN giao, ông Trần Đình Nhân ghi nhận.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN biểu dương những thành quả mà tập thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động EVNNPC đã đạt được trong năm 2019

Tổng giám đốc EVN cũng ấn tượng với kết quả kiểm tra, giám sát mua bán điện của EVNNPC trong năm 2019. Cụ thể, Tổng công ty đã kiểm tra hơn 6,2 triệu lượt khách hàng, qua đó, xử lý hơn 122.500 trường hợp sai lệch đo đếm và vi phạm sử dụng điện; truy thu 74,81 triệu kWh, giá trị tương đương 158,29 tỷ đồng.

EVNNPC cũng đã vượt qua khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành khối lượng đầu tư xây dựng lớn, với tổng giá trị đầu tư xây dựng hơn 14.500 tỷ đồng. Tổng công ty đã khởi công 73 công trình và đóng điện 81 công trình 110 kV, vượt kế hoạch Tập đoàn giao.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Tổng giám đốc Trần Đình Nhân cũng yêu cầu EVNNPC cần tiếp tục cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật, vận hành, nhất là các chỉ số về tổn thất điện năng, suất sự cố, độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, đẩy nhanh việc đầu tư các trạm biến áp không người trực, sửa chữa điện trên đường dây đang mang điện...

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Cờ thi đua của EVN cho các đơn vị trực thuộc EVNNPC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

EVNNPC cũng cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện; có lộ trình dài hạn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, tiết kiệm chi phí...

Đáp ứng nhu cầu điện cho miền Bắc

Theo báo cáo của EVNNPC, năm 2019, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc .

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 70,033 tỷ kWh, tăng 8,96% so với cùng kỳ năm 2018; điểm hài lòng của khách hàng đạt 8,08 điểm, tăng 0,06 điểm so với năm 2018; 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều đạt so với quy định.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC trao giải Nhất cho Công ty Điện lực Quảng Ninh về hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tổng công ty cũng đã vận động được 2,1 triệu khách hàng đăng ký nhận tin nhắn Zalo thay cho tin nhắn SMS, tiết kiệm được 6,37 tỷ đồng; vận động được 2.817 khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), với tổng khả năng điều chỉnh 1.052,31MW, chiếm 85,45% số khách hàng lớn của EVNNPC. Chương trình DR của EVNNPC được EVN đánh giá cao trong việc triển khai các chương trình, lộ trình quốc gia về DR, DSM và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2019, EVNNPC đã không để xảy ra tai nạn lao động.

Năm 2019 cũng là một năm có nhiều dấu ấn đặc biệt và nhiều đổi mới trên các mặt của EVNNPC, với nhiều chương trình được triển khai như: Nâng cao năng lực quản trị hiện đại, chủ động tiếp cận các cơ hội của cuộc CMCN 4.0, khởi động chương trình chuyển số, triển khai chương trình dịch vụ xuất sắc..., hướng đến mục tiêu chiến lược “Xây dựng EVNNPC trở thành doanh nghiệp số có văn hoá mạnh”. Đặc biệt, Tổng công ty đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng giám đốc EVNNPC trao giải Nhì cho  các công ty điện lực Hưng Yên, Hà Nam về hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tại hội nghị, lãnh đạo EVNNPC cũng đã tiếp thu những chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN. Xác định năm 2020 sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, lãnh đạo EVNNPC cho biết, Tổng công ty sẽ phấn đấu, nỗ lực không ngừng; khắc phục những mặt còn hạn chế, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp ở các lĩnh vực then chốt: Kinh doanh, kỹ thuật, đầu tư xây dựng, tài chính..., hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm (2016-2020); đồng thời đảm bảo đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên.

Một số chỉ tiêu – kế hoạch của EVNNPC năm 2020:

- Điện thương phẩm: 77 tỷ kWh, tăng trưởng 9,95% so với năm 2019.

- Tổn thất điện năng: 4,85%.

- Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 5 ngày làm việc.

- Điểm hài lòng khách hàng: cao hơn 8,08 điểm

- Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2019.

- Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: MAIFI: 2,0 lần; SAIDI: 1.940 phút; SAIFI: 12,0 lần.

- Tổng tổng giá trị đầu tư xây dựng dự kiến 19.364 tỷ đồng.


  • 30/12/2019 02:26
  • Mai Hương
  • 7395