EVN yêu cầu các đơn vị thành viên đảm bảo cung cấp điện trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên về việc đảm bảo cung cấp điện trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị điện

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá trên cả nước nhân dịp Quốc khánh 2/9, EVN yêu cầu các đơn vị bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương. Không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong dịp này, trừ trường hợp xử lý sự cố. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản số 4819/EVN-TCNS ngày 07/08/2021 về việc thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; văn bản 4164/ EVN-KTSX ngày 20/7/2021 về việc đảm bảo cung cấp điện cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; thực hiện nghiêm túc về hướng dẫn phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng địa phương.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thông báo cho các đơn vị phát điện ngoài EVN đảm bảo mức độ sẵn sàng cao nhất để đáp ứng khi hệ thống yêu cầu huy động. Các tổng công ty điện lực chỉ đạo các công ty điện lực chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm cần đảm bảo cung cấp điện ổn định và thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong kỳ nghỉ. Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền, tổ chức trực 24/24h phục vụ công tác điều hành của EVN.


  • 28/08/2021 10:27
  • Xuân Tiến
  • 9087