EVN nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng

Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng là một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh Việt Nam. Chấp hành chỉ đạo này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong EVN theo Quyết định số 832/QĐ-EVN có hiệu lực từ 1/9/2015. Một trong những nội dung quan trọng được sửa đổi lần này là việc tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các công việc của ngành Điện để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp (LĐTA) xuống còn mười ngày.

Ngày 26/9/2014, EVN đã ban hành Bộ Quy trình kinh doanh sửa đổi năm 2014, trong đó quy định cụ thể về thủ tục và thời gian tiếp cận điện năng thực hiện các công việc của ngành Điện để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp (LĐTA) rút xuống còn 18 ngày. Đến nay, thời gian thực hiện Chỉ số tiếp cận điện năng (CSTCĐN) được tiếp tục rút ngắn xuống còn 10 ngày kể từ ngày 1/9/2015 (giảm tám ngày so năm 2014) cho việc thực hiện các công việc của ngành điện để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào LĐTA. Theo đó, thủ tục rút ngắn còn bốn bước: Tiếp nhận hồ sơ; khảo sát hiện trường; thỏa thuận đấu nối và thiết kế; nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ).

Đặc biệt, thời gian thực hiện các bước được rút ngắn, trong đó, gộp thủ tục thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế thành thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật với thời gian thực hiện là 2,5 ngày, rút ngắn thời gian nghiệm thu đóng điện công trình và ký kết HĐMBĐ xuống còn sáu ngày; 100% khách hàng có thể tra cứu tiến độ giải quyết trên trang mạng hoặc ngay tại các phòng giao dịch khách hàng của các đơn vị điện lực; triển khai phần mềm áp dụng thống nhất toàn Tập đoàn phục vụ cho việc tác nghiệp cấp điện cho khách hàng bảo đảm việc quản lý giám sát của lãnh đạo điện lực.

Nhận thức rõ công tác rút ngắn thời gian CSTCĐN là một công tác quan trọng, trọng điểm của Tập đoàn, cho nên trong năm 2015, EVN đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc các biện pháp như: Công khai minh bạch các thủ tục cấp điện, niêm yết công khai quy trình và thủ tục cấp điện tại các phòng giao dịch khách hàng/trang mạng của các điện lực; mọi giao dịch với khách hàng thực hiện nghiêm túc theo chế độ một cửa; các tổng công ty điện lực (TCTĐL) của EVN chủ động làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để hỗ trợ khách hàng những vướng mắc về thủ tục không thuộc thẩm quyền của EVN; bố trí giải quyết kịp thời vốn, vật tư thiết bị để bảo đảm cho công ty điện lực (CTĐL)/điện lực đầu tư công trình đường dây, trạm biến áp cấp điện cho khách hàng.

Nhân viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội kiểm tra thiết bị Trạm biến áp 220 kV Tây Hồ 

Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống, kết quả thực hiện trong bảy tháng đầu năm 2015, là toàn EVN đã có 4.072 khách hàng được cấp điện đấu nối LĐTA với tổng thời gian thực hiện của ngành điện là 10,3 ngày. Đây là nền tảng cho việc tiếp tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện trên có được là do việc triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện CSTCĐN như: Rà soát, sửa đổi lại toàn bộ các quy trình, quy định phân cấp nội bộ trong TCTĐL và CTĐL để bảo đảm phân cấp cho các CTĐL chủ động hoàn toàn trong việc cấp điện cho khách hàng trung áp; công khai, minh bạch trình tự, thủ tục cấp điện; xây dựng và ban hành thiết kế mẫu cho các công trình LĐTA; thực hiện song song một số công việc thông qua thỏa thuận với cơ quan quản lý nhà nước như: Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thực hiện song song việc thẩm tra thiết kế và cấp giấy phép xây dựng; UBND huyện song song thực hiện đánh giá tác động môi trường; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để thống nhất rút ngắn thời gian thực hiện cấp điện trung áp (như tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận hợp tác với các sở, ngành liên quan).

Việc triển khai cung cấp dịch vụ trọn gói sẽ không còn các thủ tục thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận thiết kế. Việc chủ động lịch cắt điện cũng tiết kiệm được thời gian chờ đợi. Các đơn vị điện lực thi công nhanh do lực lượng và phương tiện đầy đủ. Thủ tục nghiệm thu, lắp đặt hệ thống đo đếm và đóng điện cho khách hàng cũng rất nhanh gọn do vật tư thiết bị đầy đủ, được mua đúng theo tiêu chuẩn ngành nên luôn bảo đảm chất lượng. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện cấp điện cho khách hàng trung áp đã hỗ trợ công tác tác nghiệp, giám sát và cung cấp thông tin để khách hàng tra cứu tình hình giải quyết cấp điện trên mạng internet

Các cơ quan, chuyên gia nhận định, thời gian qua, EVN đã có nhiều hành động, giải pháp tích cực nhằm cải thiện CSTCĐN, đồng thời cho rằng, khó khăn nhất hiện nay là thời gian thi công của các nhà đầu tư cùng một số khó khăn khách quan khác đã kéo dài thời gian tiếp cận điện năng không cần thiết. Do đó, để tiếp tục giảm thời gian tiếp cận điện năng cho các khách hàng trung áp rất cần sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan, chính quyền địa phương, có như vậy, các cấp, ngành mới thực hiện thành công Nghị quyết của Chính phủ.


  • 06/10/2015 08:09
  • Theo nhandan.com.vn
  • 7811


Gửi nhận xét