EVN làm việc với đơn vị tư vấn về công tác quản trị rủi ro

Sáng 16/9, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG về công tác quản trị rủi ro trong EVN.

Tham dự buổi làm việc, còn có ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (Công ty KPMG) đã báo cáo tổng quan về khung quản lý rủi ro doanh nghiệp; tổng quan mức độ trưởng thành của quản trị rủi ro tại EVN; kết quả khảo sát chi tiết mức độ phát triển quản trị rủi ro doanh nghiệp tại EVN. 

EVN làm việc với Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG về công tác quản trị rủi ro trong Tập đoàn

Công ty KPMG cũng đề xuất mô hình quản lý rủi ro doanh nghiệp của EVN dựa trên các cơ sở: Tuân thủ quy định pháp luật; áp dụng thông lệ tiên tiến về quản lý rủi ro doanh nghiệp cũng như thực tế xây dựng tổ chức quản lý rủi ro doanh nghiệp tại các tập đoàn năng lượng trong khu vực và trên thế giới; tối ưu hóa nguồn lực và tận dụng kênh báo cáo quản trị hiện tại; đảm bảo thông tin, báo cáo về rủi ro sẽ được báo cáo thường xuyên và hiệu quả đến các cấp thẩm quyền phù hợp, kể cả các cấp thẩm quyền cao nhất …

Sau khi nghe đơn vị Tư vấn báo cáo, các ban chuyên môn cũng đã cho ý kiến đóng góp, trao đổi, thảo luận về các đánh giá, mô hình mà Tư vấn đưa tra. Đặc biệt, các ban chuyên môn cũng nhấn mạnh EVN là doanh nghiệp nhà nước, do vậy, Tư vấn cần phân tích các đặc thù của Tập đoàn để có được mô hình quản trị rủi ro phù hợp nhất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN khẳng định, qua 2 tháng làm việc, đơn vị tư vấn đã khảo sát tất cả các ban chuyên môn và một số đơn vị thành viên EVN, qua đó đưa ra đưa ra đánh giá sơ bộ, kiến nghị về mô hình tổ chức quản trị rủi ro của Tập đoàn. Tổng giám đốc EVN cũng nhấn mạnh, EVN là doanh nghiệp 100% nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu - lĩnh vực năng lượng. Hiện nay, Tập đoàn cũng đã có bộ phận quản trị rủi ro. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt hơn, EVN rất cần có sự hỗ trợ của tư vấn, nhằm xây dựng, hình thành và triển khai công tác quản trị rủi ro của EVN ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị Công ty KPMG tiếp thu ý các ý kiến góp ý của các ban chuyên môn; đồng thời yêu cầu các ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đơn vị Tư vấn để xây dựng mô hình quản trị rủi ro hiệu quả, phù hợp cho EVN. 


  • 16/09/2020 02:07
  • M. Tâm
  • 3954