EVN chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10 (16h00 ngày 14/9/2017)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/9/2017, Công điện số 62/CĐ-TW ngày 12/9/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Công điện số 8473 CĐ/BCT-PCTT ngày 14/9/2017 của Bộ Công Thương về triển khai ứng phó với các diễn biến của cơn bão số 10 - Doksuri, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Công điện thượng khẩn số 4219/EVN-AT ngày 13/9/2017 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong vùng ảnh hưởng.

I. Tình hình vận hành các hồ chứa:

Theo yêu cầu của các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN trong khu vực đã thực hiện hạ thấp mực nước hồ để tạo thêm dung tích đón lũ, gồm các thủy điện: Trung Sơn (Thanh Hóa), Hố Hô (Hà Tĩnh), A Vương (Quảng Nam).

Các hồ chứa thuộc lưu vực Sông Hồng (Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Huội Quảng, Bản Chát, Tuyên Quang) đang vận hành xả lũ theo lệnh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

II. Công tác rà soát, kiểm tra và chuẩn bị ứng phó

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cử 06 đoàn công tác đi kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, gồm:

- Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC): cử 02 đoàn công tác tại khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh và Ninh Bình – Thanh Hóa;

- Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC): cử 02 đoàn công tác tại Quảng Bình và Quảng Trị;

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT): cử 02 đoàn công tác tại khu vực Quảng Bình và Nghệ An – Hà Tĩnh.

Ngoài ra các đơn vị khác thuộc EVN đang tập trung ứng trực 24/24h để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục nhanh các thiệt hại do bão gây ra.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413       Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn


  • 14/09/2017 05:00
  • Theo Ban Quan hệ cộng đồng EVN