Thông tin cập nhật về tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng cơn bão số 2 (Tính đến 15h00 ngày 17/7/2017)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cập nhật thông tin liên quan đến ảnh hưởng và tình hình khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra đối với hệ thống điện đến tính đến 15h00 ngày 17/7/2017, như sau:

I. Tình hình vận hành các hồ chứa:

Các hồ chứa thủy điện thuộc EVN vận hành bình thường.

II. Lưới điện truyền tải

- Lưới điện 500kV và 220kV: Vận hành bình thường.

III. Lưới điện phân phối:

Có 11 đường dây 110kV ở khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh bị sự cố khi bão đổ bộ, sau khi bão tan đã khôi phục được 08 đường dây, đến 15h00 ngày 17/7 đã khôi phục 03 đường dây còn lại.

  1. Khu vực Nam Định: Có 21 đường dây trung áp bị sự cố, đã khôi phục 18/21 đường dây bị sự cố.
  2. Khu vực Ninh Bình: đã khôi phục cấp điện toàn bộ.
  3. Khu vực Thanh Hóa: Có 63 đường dây trung áp bị sự cố, đã khôi phục 18/63 đường dây (gồm 7 lộ 35kV, 5 lộ 22kV, 6 lộ 10kV).
  4. Khu vực Nghệ An: Có 105 đường dây trung áp bị sự cố; đã khôi phục vận hành 23/105 đường dây trung áp: 09/38 lộ 35kV;  11/25 lộ 22kV;  04/52 lộ 10kV, đã khôi phục cấp điện cho 3/5 trạm bơm đầu mối.
  5. Khu vực Hà Tĩnh: Có 46 đường dây trung áp bị sự cố, đã khôi phục 42 đường dây, hiện tại đã cấp điện cho 13/13 trung tâm huyện thị, không có trạm bơm đầu mối bị mất điện, còn 60/262 xã bị mất điện, Công ty ĐL Hà Tĩnh đang nỗ lực xử lý khắc phục.
  6. Khu vực Quảng Bình: Có 14 đường dây trung áp sự cố, đã khôi phục 12 đường dây.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là các phụ tải: bệnh viện, trạm bơm tiêu úng, thông tin liên lạc (dự kiến vào cuối ngày hôm nay), đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự chia sẻ của quý khách hàng sử dụng điện, của chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413                           Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn


  • 17/07/2017 06:38
  • Ban Quan hệ cộng đồng EVN