Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác trong năm 2021

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hội nghị diễn ra ngày 24/12, tại Hà Nội.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Lam – Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng dự còn có các đại diện của Ban Tổ chức Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện các ban tham mưu của Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (thứ 2 từ trái sang) và các đồng chí Thường trực Đảng ủy EVN chủ trì hội nghị

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy EVN đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2021.

Trong đó, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng khẳng định, các mặt công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVN triển khai bài bản, nền nếp, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

Đối với mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng ủy EVN cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW – đồng chí Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đẩy mạnh công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. 

Tập trung lãnh đạo thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn của EVN.

Thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng đầu tư các dự án, công trình nguồn và lưới điện. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển 5 năm, giai đoạn 2021-2025; đồng thời chú trọng công tác sắp xếp, đổi mới và cơ cấu lại doanh nghiệp trong Tập đoàn. Tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản trị doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW.

Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy EVN. Trong đó khẳng định, dù bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động nghiêm trọng, Đảng ủy EVN đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, bám sát nhu cầu khai thác và tối ưu các nguồn điện trong hệ thống; tiếp tục bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, có lợi nhuận. 

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng của EVN tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt. Các chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian cấp điện có sự cải thiện. Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 94,72%, cao hơn 3% so với năm 2020. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu, trong đó đã khởi công được các dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I; khởi công được 180 công trình lưới điện 110-500kV.

Công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp tiếp tục được triển khai, hoàn thành được một số đề án để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2, quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 và đang triển khai tích cực các thủ tục để cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1.

Các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Tập đoàn được triển khai bài bản. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được triển khai thực hiện.

Đảng ủy EVN cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành cho phép thực hiện việc miễn, giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3, đợt 4 và đợt 5 với tổng giá trị giảm ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của cả nước, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại hội nghị

Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu

Bước sang năm 2022, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các bí thư cấp ủy trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Toàn đảng bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về  đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị đối với cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo quản lý; chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và chú trọng uy tín.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho tổ chức đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.

Tăng cường số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát với thanh tra kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong xác định nội dung, đối tượng, tổ chức lực lượng và phương pháp tiến hành,…

Tập trung lãnh đạo thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ Tập đoàn và đảng bộ cấp mình sát với thực tiễn của Tập đoàn, các đơn vị, kịp thời sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025, nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu cả về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 theo kế hoạch đề ra và đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo các nhiệm vụ năm chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN giao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho cá nhân đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2017-2021)

Một số mục tiêu của Đảng bộ EVN đề ra trong năm 2022:

1. Về công tác xây dựng Đảng

- Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ;  

- 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết nạp 100 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên.

- Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc.

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Sản lượng điện thương phẩm đạt từ 242,5 đến 246,7 tỷ kWh.

- Hoàn thành các công trình nguồn và lưới điện theo kế hoạch.

- Thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) là 333 phút.

- Năng suất lao động tăng từ 8%-10%.

- Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, kinh doanh có lợi nhuận.


  • 24/12/2021 04:00
  • Huyền Thương
  • 11889