Đảm bảo tiến độ thi công đồng đều ở mọi vị trí của dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối

Đó là một trong những chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối, đoạn qua tỉnh Thái Bình vào ngày 29/2 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An.

Tham gia đoàn công tác còn có Thành viên HĐTV EVN Nguyễn Đức Cường, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương, lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (thuộc EVNNPT).

Đoàn công tác đã kiểm tra các vị trí thi công 166, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 195, 195A  trên địa bàn các huyện Đông Hưng và Hưng Hà của tỉnh Thái Bình. Qua kiểm tra, tại một số vị trí hiện nhà thầu còn vướng mắc về công tác thỏa thuận đền bù sử dụng đất, thi công làm đường tạm, mượn đường của địa phương để vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị và nhân lực, một số điểm gặp tình trạng địa chất phức tạp, sụt lún gây khó khăn cho việc triển khai thiết bị thi công.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) trao đổi với nhà thầu giải pháp mở đường tạm thi công vào vị trí 173

Đoàn công tác đã nghe các nhà thầu báo cáo và trình bày phương án tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo tiến độ thi công các vị trí móng cọc, móng bản. Các nhà thầu cam kết sẽ nỗ lực tối đa, tăng cường làm việc 3 ca 4 kíp, bất kể thời tiết để thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An đã trực tiếp chỉ đạo và yêu cầu các nhà thầu cần có ngay biện pháp ứng phó với những vấn đề còn tồn tại, nhấn mạnh nhiệm vụ tối quan trọng là đảm bảo đúng thời hạn 31/3/2024 hoàn thành công tác thi công tất cả vị trí móng trên toàn tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch đến Phố Nối nói chung và dự án thành phần 500kV MNNĐ Nam Định 1 – Phố Nối nói riêng.

Đảm bảo tiến độ thi công đồng đều tại mọi vị trí là một trong những yêu cầu mà đoàn công tác EVN đặt ra cho các nhà thầu

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại địa phương; trong đó cần thay đổi cách tiếp cận và ghi nhận thông tin với các xã, huyện đặt vị trí móng, các cuộc họp thống nhất nội dung phối hợp phải có biên bản ghi nhớ và xác nhận của địa phương sở tại để làm căn cứ báo cáo.

Các ban tiền phương phối hợp với các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát bám sát hiện trường, mục tiêu là phải đảm bảo tiến độ thi công đồng đều trên toàn bộ các vị trí, lên phương án từ sớm để triển khai xong hạng mục nào phải thực hiện hạng mục kế tiếp ngay, tránh chờ đợi mất thời gian.

Công trường thi công vị trí số 195

Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối dài khoảng 126,9km. Trong đó, tuyến đường dây đi trên địa bàn tỉnh Thái Bình dài khoảng 38,34 km, có 107 vị trí móng cột thuộc địa bàn các huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ. Đến nay, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành bàn giao 107/107 vị trí móng.