Đảm bảo an toàn hồ chứa ứng phó với mưa lũ sắp tới

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong thời gian tới vì các hồ chứa hiện đã đầy nước, nhiều hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố phối hợp với chủ hồ tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá nhanh hiện trạng an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn do địa phương quản lý; cập nhật thường xuyên bản tin khi dự báo khí tượng thủy văn, các thông tin liên quan đến dự báo, vận hành hồ chứa để tính toán làm cơ sở tham mưu chủ động vận hành xả nước đón lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa. 

Bộ NN&PTNT chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, đánh giá về an toàn hồ chứa thuộc phạm vi quản lý; đề xuất phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình, hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện thuộc quy trình liên hồ trong phạm vi quản lý theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa được phê duyệt với các tình huống thuộc nhiệm vụ của BCĐ. Đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương gửi về Ban chỉ đạo trước ngày 15/11.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết; tổ chức tính toán, tham mưu, đề xuất phương án chỉ đạo điều hành quy trình liên hồ chứa thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ đạo; là đầu mối đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các địa phương và bộ, ngành.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường đưa tin về diễn biến mưa lũ, công tác đảm bảo an toàn hồ chứa, quy trình vận hành và phương án ứng phó trong các tình huống khẩn cấp để người dân biết, chủ động phòng tránh, triển khai thực hiện khi có tình huống.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

Congdien88PCTT2017.pdf


  • 11/11/2017 09:41
  • Huyền Thương