Công đoàn Điện lực Việt Nam làm tốt công tác tài chính

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính công đoàn năm 2017. Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính công đoàn năm 2016 được nhận bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Theo đó, năm 2016, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tiết kiệm chi được 21,4 tỷ đồng để tích lũy dự phòng cho các năm tiếp theo, tăng 57,4 % so với năm 2015. Trong đó, công tác chi chủ yếu cho các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, mái ấm công đoàn với phương châm “thiết thực – hiệu quả”.

Cụ thể về tỷ trọng chi trong toàn Ngành: Chi hoạt động phong trào chiếm 74,8% trên tổng chi; lương, phụ cấp cán bộ công đoàn 15,7%; quản lý hành chính 9,4%; đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định 0,1%. Bên cạnh đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng thực hiện nộp về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đảm bảo 100% kế hoạch được giao. 

Từ năm 2016, Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện điều chỉnh nguồn kinh phí công đoàn để lại cơ sở tăng 1% theo Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (nguồn thu kinh phí công đoàn được để lại công đoàn cơ sở 66%, nộp lên công đoàn cấp trên 34%). Trong năm, 6/41 đơn vị được miễn nộp kinh phí, đoàn phí; 14/41 đơn vị được giảm nộp do có số đoàn viên ít, đơn vị tại vùng sâu, vùng xa, khó khăn về nguồn thu,...

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao công tác tài chính của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã được thực hiện công khai và minh bạch.

Năm 2017, với mục tiêu “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, đại diện của Tổng Liên đoàn đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục nghiên cứu chi vào các hoạt động chăm lo đời sống của công nhân viên chức lao động như: Nâng cao chất lượng bữa ăn ca; thăm khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV;...

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng 33 đơn vị có thành tích tốt trong trích nộp tài chính về Công đoàn Điện lực Việt Nam; tặng bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân về công tác tài chính công đoàn năm 2016. 


  • 21/04/2017 07:14
  • Thanh Huyền
  • 13030