Công đoàn Điện lực Việt Nam bám sát chủ đề Nâng cao năng lực quản trị

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 12 - Khóa IV vừa được tổ chức tại Hà Nội. Tại Hội nghị, nhiều nội dung quan trọng trong công tác công đoàn 6 tháng đầu năm đã được các đại biểu thảo luận cho ý kiến.

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại diện các ủy viên mới của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa IV - Ảnh: Văn Lương

Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy, công đoàn các cấp đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ thị, nghị quyết của Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam, động viên đoàn viên và người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập và quan hệ lao động hài hòa ổn định.

Trong đó, công tác chăm lo cho người lao động tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt. 6 tháng qua, toàn Tập đoàn hỗ trợ xây dựng 27 mái ấm công đoàn với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1.500 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với hơn 1,8 tỷ đồng.

Tính riêng Tháng công nhân năm 2016, tổ chức công đoàn trong các đơn vị đã thăm hỏi gần 60 tập thể tại vùng sâu, vùng xa, hơn 360 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biểu dương khen thưởng 510 công nhân lao động giỏi,...

Các phong trào thi đua lao động, chăm lo đời sống của công đoàn các cấp đều hướng về cơ sở, đi vào chiều sâu, bảo đảm thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của người lao động.

Cũng trong thời gian này, Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ động, tích cực tham gia  xây dựng các chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động như các quy chế, quy định mới ban hành, sửa đổi, bổ sung của Tập đoàn về quản lý nội bộ.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã cử đại diện thường trực tham gia vào Ban chỉ đạo cổ phần hóa của EVN tại các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 để có những kiến nghị phù hợp với lãnh đạo EVN, đồng thời tuyên truyền cho người lao động chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa, sắp xếp lại các đơn vị với mục đích nâng cao hiệu quả năng suất lao động, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp song vẫn đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

Trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục bám sát chủ đề năm 2016 của EVN về nâng cao năng lực quản trị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thấu hiểu và chia sẻ khó khăn khi doanh nghiệp tiến hành tái cơ cấu, giải quyết hài hòa vấn đề cổ phần hóa và sắp xếp lao động việc làm, kiểm tra giám sát công tác an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ để giảm thiểu tai nạn lao động trong vận hành, sản xuất và cung ứng điện.

Công đoàn các cấp tổ chức các phong trào thi đua nước rút, thi đua mũi nhọn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Hội nghị này cũng tiến hành công tác kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung 4 ủy viên BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam - Khóa IV gồm: Bà Đinh Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Võ Quang Lâm – Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVN, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVN; bà Nguyễn Kim Thanh – Chánh văn phòng Công đoàn Điện lực Việt Nam và ông Nguyễn Minh Quang – Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Điện lực TP Hồ Chí Minh. 


  • 20/07/2016 08:13
  • Hoàng Tuyết