98% sự cố mất điện được phục hồi trong 2 giờ

Nhiều chỉ số phục vụ khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong nửa đầu năm 2016 đã cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Theo báo cáo về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của EVN, so với năm 2015, tỷ lệ đáp ứng đúng yêu cầu tiêu chuẩn dịch vụ đều tăng cao như: Phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2 giờ đạt 97,95%, thông báo ngừng giảm cung cấp điện không khẩn cấp đạt 99,46%.

Đối với chỉ tiêu chỉ số tiếp cận điện năng, theo kết quả thực hiện lũy kế đến tháng 6/2016, toàn Tập đoàn cấp điện mới cho 2.512 khách hàng trung áp với thời gian thực hiện bình quân của điện lực là 7,47 ngày. Con số này thấp hơn 2,53 ngày so với yêu cầu của tập đoàn (không quá 10 ngày).

Việc lắp đặt công tơ sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn dưới 3 ngày đạt 98,04%, lắp đặt công tơ sinh hoạt khu vực nông thôn dưới 5 ngày đạt 99,72%, lắp đặt công tơ ngoài mục đích sinh hoạt dưới 7 ngày đạt 99,71%.

Trong khi đó, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính chung toàn tập đoàn, trong 6 tháng đầu năm, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân là 806 phút, giảm 18% so với cùng kỳ 2015, tần suất mất điện thoáng qua bình quân là 0,67 lần/khách hàng (giảm 23%), tần suất mất điện kéo dài bình quân là 5,75 lần/khách hàng (giảm 12,5%).

Về tình hình cung ứng điện, trong hai quý đầu năm 2016, EVN đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện có dự phòng, cung cấp điện ổn định.

98% sự cố mất điện được phục hồi trong 2 giờ. Ảnh: Thu Hà

Sản lượng toàn hệ thống trong tháng 6/2016 đạt 16,13 tỉ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2016 sản lượng toàn hệ thống đạt 88,51 tỉ kWh, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2015.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 6/2016 ước đạt 15,65 tỉ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2016 đạt 84,75 tỉ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ. Trong tổng sản lượng điện sản xuất và mua 6 tháng, thủy điện chiếm 28,3%, tua-bin khí chiếm 29,36%, nhiệt điện dầu chiếm 1,24%, điện mua Trung Quốc chiếm 1,38% và đặc biệt, nhiệt điện than đạt sản lượng huy động cao, chiếm 39,87% (trong đó nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 được khai thác vượt sản lượng so với kế hoạch, góp phần đáng kể đảm bảo cấp điện miền Nam).

Chỉ tính riêng trong tháng 6/2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 14,44 tỉ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 76,44 tỉ kWh, tăng 11,73% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,79% (miền Bắc tăng 11,96%, miền Trung tăng 10,39%, miền Nam tăng 12,28%).

Trong tháng 7, dự kiến phụ tải của hệ thống điện bình quân là 531 triệu kWh/ngày, công suất cực đại khoảng 28.690 MW, công suất khả dụng từ 30.800 - 32.200 MW (chưa tính nhiệt điện chạy dầu). Qua tính toán cân bằng cung - cầu điện năng, hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải.

EVN đặt mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 7/2016 theo hướng khai thác các hồ thủy điện theo kế hoạch điều tiết, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng và sông Đồng Nai sẽ tăng cường khai thác khi lưu lượng nước về tăng. Các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí khai thác cao, đặc biệt là nhiệt điện miền Trung và miền Nam.


  • 13/07/2016 08:45
  • Theo thanhnien.vn