Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 1

Sáng 13/3, tại Hà Nội, ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 1 kiêm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La cho ông Đỗ Quang Khải - Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị, Ban Quản lý dự án điện 1.

Theo Quyết định số 366/QĐ-EVN ngày 11/3/2020, thời gian giữ chức vụ của bổ nhiệm của ông Đỗ Quang Khải là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/3/2020.

Ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc EVN (người bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Đỗ Quang Khải

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chúc mừng, đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Quang Khải tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cùng lãnh đạo ban tiếp tục xây dựng Ban Quản lý dự án điện 1 ngày càng chuyên nghiệp, phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ EVN giao phó.

Phó Tổng giám đốc EVN cũng tin tưởng rằng, ông Đỗ Quang Khải sẽ hoàn thành hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Ông Đỗ Quang Khải cam kết sẽ cùng với lãnh đạo ban đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, phối hợp tốt với các ban chuyên môn của Tập đoàn để hoàn thành các nhiệm vụ được EVN giao.