Bộ Công Thương quy định trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Thông tư số 23/2017/TT-BCT vừa ban hành về quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/1/2018.

Theo đó, đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị phân phối điện có trách nhiệm đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện cho hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền, hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý về việc phân tích, đánh giá biểu đồ phụ tải điện các năm trước liền kề của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Thông tư cũng yêu cầu phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống điện, kế hoạch đầu tư nguồn điện, lưới điện và đánh giá an ninh hệ thống điện; xác định nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện. 

Ngoài ra, Thông tư cũng yêu cầu thực hiện xây dựng, phân tích và đánh giá biểu đồ phụ tải hệ thống điện các năm trước liền kề (tối thiểu là 03 năm) để xác định những thông tin, đặc điểm về phụ tải điện.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

Thongtu23BoCongThuong2017.pdf