Bộ Công Thương phê duyệt khung giá bán buôn điện của EVN năm 2017

Mức giá này áp dụng cho việc bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với các Tổng công ty Điện lực trong năm 2017. Theo đó, mức giá cao nhất là 1.551 đồng/kWh, thấp nhất là 1.117 đồng/kWh.

Cụ thể, mức giá bán buôn điện áp dụng cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc tối đa sẽ là 1.173 đồng/kWh, tối thiểu là 1.117 đồng/kWh.

Mức giá bán buôn điện áp dụng với Tổng công ty Điện lực miền Nam tối đa là 1.348 đồng/kWh, tối thiểu là 1.316 đồng/kWh.

Với Tổng công ty Điện lực Miền Trung, mức giá bán buôn điện tối đa là 1.209 đồng/kWh, tối thiểu là 1.139 đồng/kWh.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội có mức giá bán buôn điện tối đa là 1.414 đồng/kWh, tối thiểu là 1.358 đồng/kWh.

Còn Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, mức giá tối đa là 1.551 đồng/kWh, tối thiểu là 1.506 đồng/kWh.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định. Trường hợp phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân, EVN phải có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh2719BCT2017.doc