Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo về vận hành thủy điện tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Đó là một trong những nội dung của văn bản số 8019/VPCP-V.III (ngày 23/9/2016) của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Dự án Luật quản lý ngoại thương; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các dự án lớn đầu tư chậm tiến độ, không hiệu quả, dư luận xã hội bức xúc đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 1757/VPCP-TH ngày 23/8/2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2017 (trong đó có đề cập các giải pháp thực hiện 05 năm theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021); Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Dự án Luật quy hoạch.

Đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 (trong đó có đề cập các giải pháp thực hiện 05 năm theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021); Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tài chính 05 năm 2016 - 2020; Báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011 - 2015).

Theo kế hoạch kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2016, bế mạc vào ngày 22/11/2016.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

 

VPCP_Vanban8019ngay23_9_2016.pdf


  • 26/09/2016 04:33
  • Minh Nguyên