572,3MW

Là công suất điện gió mới năm 2023 của Nhật Bản, nâng tổng công suất năng lượng gió đang vận hành lên 5.213,4MW, theo dữ liệu sơ bộ do Hiệp hội Điện gió Nhật Bản (JWPA) công bố.

Nhật Bản đạt 153,5MW công suất lắp đặt điện gió ngoài khơi vào cuối năm ngoái. Nguồn ảnh: Internet.

Đối với điện gió ngoài khơi, Nhật Bản có 153,5MW công suất lắp đặt vào cuối năm ngoái, chưa bao gồm các trang trại gió bán ngoài khơi có thể tiếp cận từ các khu vực ven biển.

Theo dữ liệu, 158 tuabin gió mới đã được kết nối với lưới điện quốc gia vào năm 2023, nâng tổng số đơn vị vận hành lên 2.626 đơn vị vào cuối năm ngoái. Quy mô trung bình của các trang trại gió mới là 23,8MW/địa điểm vào năm 2023 trong khi công suất trung bình của các tuabin gió được lắp đặt là 3,8 MW/đơn vị.

Trong đó, có hai địa điểm có tổng công suất 5MW là các trang trại gió nổi ngoài khơi.

Nhật Bản hiện có 6 trang trại gió ngoài khơi đang hoạt động, trong đó có hai dự án quy mô lớn là Cảng Noshiro 84MW và Cảng Akita 54,6MW.

Theo JWPA, các dự án gió bán ngoài khơi của Nhật Bản có tổng công suất lắp đặt là 34,2MW, trải rộng trên 4 trang trại gió.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu triển khai 10GW công suất gió ngoài khơi vào năm 2030 và 30-45GW vào năm 2040, bao gồm cả điện gió nổi, như một phần trong mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

 


  • 20/02/2024 02:42
  • PV (Theo offshorewind.biz)
  • 1080