Thử nghiệm ‘sai và sửa’ trong kinh doanh

10:38 | 05/03/2024 | 2.415 lượt xem

Nhiều công ty đã bỏ thời gian và tiền bạc thử nghiệm các sáng kiến lớn trong khi bỏ qua những ý tưởng nhỏ nhưng có thể có tác động lớn hơn với ít rủi ro hơn. Đây là lúc cần ứng dụng thử nghiệm “sai và sửa”.

Chi tiết...


Tối ưu với “cây vấn đề”

14:09 | 21/07/2023 | 3.891 lượt xem

Nếu muốn trình bày ý tưởng với người khác một cách mạch lạc hoặc tăng hiệu quả của việc ra quyết định, hãy sử dụng công cụ “cây vấn đề” (Issue Tree) của McKinsey.

Chi tiết...