Đóng toàn bộ cửa xả của 3 thủy điện Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang

  • 21/08/2017

17 giờ chiều nay (21/8), các hồ thủy điện Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang đã ngừng xả điều tiết lũ, theo lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tại Công điện số 41/CĐ-TW hồi 15 giờ cùng ngày.

Chi tiết...