Hành trình trở thành doanh nghiệp số của EVN

15:29 | 31/05/2022 | 8.029 lượt xem

Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tiến nhanh trên con đường trở thành doanh nghiệp số.

Chi tiết...