Hiệu quả khi đưa Trung tâm điều khiển xa vào hoạt động

14:10 | 13/10/2020 | 2.180 lượt xem

Với đường dây trải dài, hệ thống nhiều TBA, việc xây dựng Trung tâm điều khiển xa Ðiện Biên (SCADA/DMS) và đưa vào vận hành các TBA 110kV không người trực là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh.

Chi tiết...