Thanh toán tiền điện qua ngân hàng: Xu hướng của xã hội hiện đại

  • 08/09/2016

Thủ tục đăng ký đơn giản, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian… là những phản hồi của đa số khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) triển khai trong thời gian qua.

Chi tiết...