Hơn 93% khách hàng tại miền Trung – Tây Nguyên được lắp đặt công tơ điện tử

13:51 | 19/10/2021 | 9.803 lượt xem

Tới tháng 10 năm 2021, trên địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã lắp đặt, vận hành hơn 4,12 triệu công tơ điện tử bán điện tới 93,22% khách hàng.

Chi tiết...