Pháp: Ứng phó với khô hạn nhờ phương pháp tạo nước từ sương mù

09:34 | 24/08/2023 | 3.604 lượt xem

Pháp đang khuyến khích việc sử dụng kỹ thuật hứng sương mù để tạo nước trong bối cảnh khô hạn ngày càng trầm trọng.

Chi tiết...