Bão số 3 tiến nhanh vào đất liền, EVN sẵn sàng phương án ứng phó

14:02 | 17/07/2018 | 16.156 lượt xem

Từ trước khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ngày 16/7, EVN đã có điện thượng khẩn yêu cầu các đơn vị sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, không để bị động trước diễn biến của bão.

Chi tiết...