Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất xi măng

11:17 | 03/07/2023 | 3.939 lượt xem

Giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đặt ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng. Các giải pháp tiết kiệm đang được nhiều doanh nghiệp triển khai trong quá trình sản xuất, nhất là lĩnh vực xi măng.

Chi tiết...