Đông Nam Á nhắm đến rác thải để sản xuất điện

09:49 | 01/08/2023 | 7.887 lượt xem

Dân số ngày càng tăng khiến lượng rác thải sinh hoạt ở Đông Nam Á cũng tăng lên nhanh chóng. Với sự hỗ trợ công nghệ đốt rác sản xuất điện của các công ty Nhật Bản, nhiều nước trong khu vực đang nhắm đến rác thải như là một nguồn năng lượng mới.

Chi tiết...


Đông Nam Á nhắm đến rác thải để sản xuất điện

09:49 | 01/08/2023 | 7.887 lượt xem

Dân số ngày càng tăng khiến lượng rác thải sinh hoạt ở Đông Nam Á cũng tăng lên nhanh chóng. Với sự hỗ trợ công nghệ đốt rác sản xuất điện của các công ty Nhật Bản, nhiều nước trong khu vực đang nhắm đến rác thải như là một nguồn năng lượng mới.

Chi tiết...