PC Yên Bái: Chủ động các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

14:17 | 10/07/2023 | 3.498 lượt xem

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó với mọi tình huống thiên tai, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, từ đầu năm 2023 đến nay, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, vừa lập kế hoạch xử lý từ sớm, vừa tăng cường tuyên truyền, phổ...

Chi tiết...