Muốn lãnh đạo tốt, hãy ngừng suy nghĩ về công việc sau giờ làm…

09:04 | 15/02/2024 | 2.566 lượt xem

Bạn có phải là người quản lý thường xuyên suy nghĩ về công việc đến tận đêm khuya? Bạn có xu hướng tiếp tục căng thẳng vì các vấn đề liên quan đến công việc hay bạn tắt tâm trí và thư giãn vào buổi tối?

Chi tiết...