99% tổng diện tích gieo cấy có nước đổ ải

19:00 | 19/02/2020 | 6.161 lượt xem

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) thông tin về tình hình lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sau khi kết thúc ngày lấy nước đầu tiên của đợt 3.

Chi tiết...