EVNCPC: Mua sắm tập trung phát huy hiệu quả

  • 31/10/2016

Báo cáo mới đây về tình hình triển khai mua sắm tập trung (MSTT) tại Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho thấy MSTT đã và đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Cách thức triển khai của đơn vị này cũng cho thấy hiệu quả của công tác đấu thầu được phát huy khi người thực hiện chuyên nghiệp,...

Chi tiết...