Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh mới

16:06 | 01/08/2023 | 7.037 lượt xem

Thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp (DN) đều gắn với việc có hay không văn hóa DN, văn hóa doanh nhân.

Chi tiết...