Vượt thách thức với nguồn nhân lực kiên cường

15:43 | 01/08/2023 | 4.264 lượt xem

Đối diện khó khăn, không ít doanh nghiệp chọn cách sa thải nhân viên và làn sóng này vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp bằng những cách khác biệt đã vượt thách thức với nguồn nhân lực kiên cường.

Chi tiết...